Scheidsrechter

Schrijf min. 1 week vooraf in!

In functie van het gedeelte e-learning is het belangrijk dat je tijdig inschrijft. De inschrijvingen sluiten telkens 1 week voor de start van de cursus!

Heb je interesse om een wedstrijd te leiden vanop de stoel? Volg dan de cursus clubscheidsrechter.

In de cursus "Clubscheidsrechter" komen o.a. alle aspecten van de spelregels en de wijze waarop een wedstrijd vanaf de stoel wordt geleid, aan bod. Als je slaagt voor het examen kan je onmiddellijk aan de slag in je club.

De cursus clubscheidsrechter bestaat uit een digitale vooropleiding en een cursusdag die afgesloten wordt met een examen.  Tijdens de digitale vooropleiding leer je via het e-learning platform en een begeleidende cursustekst alles over de tennisspelregels. Op de cursusdag leer je de praktische zaken over het leiden van een tennismatch, het toepassen van de gedragscode en het invullen van een scorekaart. Op het einde van de cursusdag volgt een examen.

Na het volgen van de digitale vooropleiding, de cursusdag en het behalen van minstens 70% op het examen, behaal je de graad "Clubscheidsrechter"..

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen.
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen.
 • Het kunnen invullen van de scorekaart.
 • Het kunnen leiden van een tennismatch.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen
 • 14 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als clubscheidsrechter minimum 1 wedstrijd te arbitreren per jaar. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Promoveren:

Voel je je klaar om een stap hoger te zetten? Lees dan hieronder alles over de promotie naar gewestelijk scheidsrechter en/of nationaal scheidsrechter.

Voel je je klaar voor een stap hogerop? Droom je om op termijn door te groeien naar nationaal of zelfs internationaal scheidsrechter? Wil je vaker arbitreren buiten eigen club? Volg dan als clubscheidsrechter de refresher om de graad van gewestelijke scheidsrechter te behalen. Met de graad van gewestelijk scheidsrechter geef je aan dat je vaak wil arbitreren buiten eigen club en / of de ambitie hebt om door te groeien naar (inter)nationaal scheidsrechter of lijnrechter.

De refresher bestaat uit een digitale herhaling via het e-learning platform Drillster en een cursusmoment. Het cursusmoment zal praktijkgericht zijn. Onder meer de stoeltechnieken komen aan bod.

De refresher zal ieder voorjaar door gaan tijdens de Officials Day. Omwille van Covid-19 gaat de refresher dit jaar uitzonderlijk door in het Topsportcentrum in Wilrijk in plaats van tijdens de Officials Day. Je kan inschrijven tot en met 8 februari 2021.

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen
 • Het kunnen invullen van de scorekaart
 • Het kunnen leiden van een tennismatch
 • De stoeltechnieken volledig onder de knie hebben

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen
 • De graad clubscheidsrechter behaald hebben
 • 16 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.

Een clubscheidsrechter kan zich kandidaat stellen na minstens 8 keer gearbitreerd te hebben de afgelopen 2 jaar, waarvan minstens 4 keer buiten eigen club. Na goedkeuring door de gewestelijke scheidsrechtercommissie kan je de refresher volgen.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als gewestelijk scheidsrechter minimum 10 wedstrijd te arbitreren per jaar. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Ben je al gewestelijk scheidsrechter, maar wil je een stapje hogerop zetten? Volg dan de opleiding nationaal scheidsrechter. Als nationaal scheidsrechter, kan je aan de slag als:

 • stoelscheidsrechter tijdens nationale interclubontmoetingen
 • Belgian Circuit tornooien en kampioenschappen.
 • Daarnaast kan je met deze graad als lijnrechter fungeren tijdens Davis of Fed Cup ontmoetingen of internationale tornooien (ITF, ATP of WTA, Tennis Europe).

De cursus Nationaal Scheidsrechter gaat ieder jaar door in februari tijdens de Indoorkampioenschappen van Tennis Vlaanderen. Op de cursusdag krijg je in de voormiddag opleiding met onder andere een korte refresher. In de namiddag volgt een theoretisch examen en een praktische proef. De praktische proef gaat door in het kader van de Tennis Vlaanderen Indoorkampioenschappen. Om vlot mee te kunnen tijdens de cursus en een succesvol examen te kunnen afleggen, herhaal je op voorhand best even de leerstof uit de cursus clubscheidsrechter.

Als je slaagt voor het schriftelijk examen, word je gedurende het daaropvolgende seizoen 3 keer geëvalueerd (door minstens 2 verschillende evaluatoren). De gearbitreerde matchen dienen van voldoende hoog niveau te zijn (Belgian Junior Circuit J/M15, Vlaamse Kampioenschappen - Feest van de Jeugd, Belgian Circuit, Nationale Interclub...), gekozen in samenspraak met de gewestelijke arbitrageverantwoordelijke. Na een positieve beoordeling van de 3 evaluaties, behaal je de graad van Nationaal Scheidsrechter.

Na het volgen van de opleiding nationaal scheidsrechter, het behalen van minstens 80% op het theoretisch examen en na 3 positieve evaluaties, behaal je de graad "Nationaal Scheidsrechter".

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen
 • Het kunnen invullen van de scorekaart
 • Het kunnen leiden van een tennismatch
 • De terreinprocedures kennen en kunnen toepassen (ITF Duties & Procedures)
 • 'Naar de letter en de geest" kennen en kunnen toepassen

Toelatingsvoorwaarden:
Als gewestelijk scheidsrechter dien je je kandidatuur in via deze link uiterlijk 1/02. Na aanvaarding door de gewestelijke scheidsrechterscommissie kan je deelnemen aan de opleiding en examen tijdens de Tennis Vlaanderen Indoorkampioenschappen.

Behoud graad:
Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als nationaal scheidsrechter minimum 20 wedstrijd te arbitreren per jaar (prestaties bij ITF tellen ook mee). Het is ook belangrijk dat je op de hoogte bent van de reglementswijzigingen. Om mee te zijn met de reglementswijzigingen dien je ieder jaar daarom ook een korte digitale refresher in te vullen (vanaf het seizoen 2021).

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? Stuur dan als ervaren nationaal scheidsrechter je kandidatuur naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen.

Na goedkeuring door de scheidsrechterscommissie kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Als je slaagt ligt er een mooie carrière als stoelscheidsrechter op ITF-, ATP- & WTA-tornooien op je te wachten.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor een ITF opleiding, selecteert de scheidsrechterscommissie de beste kandidaten op basis van de criteria voor aanduidingen (zie onder).

Meer weten over Officials op internationaal niveau? Raadpleeg itftennis.com.

Hieronder vindt u een verduidelijking van de criteria waarmee Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de diverse aanduidingen als official voor toptornooien (wedstrijdleider, chief of umpires, lijnrechter, stoelscheidsrechter) en voor de kandidaturen als internationaal official.

De volgende doelstelling staat steeds voorop:

 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials,
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit,
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie.

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*)
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation")
 • nationale en internationale graad
 • fulltime beschikbaar zijn
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid)
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar)

(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi).

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans.