Raad van Bestuur, gewesten e.a. organen

Aan de raad van bestuur is statutair het bestuur van de vzw Tennis Vlaanderen toegekend.
De raad van bestuur wordt in haar werking bijgestaan door de hoofdzetel en diverse ondersteunende organen. Deze hebben de opdracht de beslissingen van de raad van bestuur uit te werken.
Het tennisparlement is bevoegd inzake alle tennisaangelegenheden.
De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in het betrokken gewest op grond van de door de raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden.
De adviesorganen werken al naargelang de betreffende bevoegdheid in coördinatie met de raad van bestuur of het tennisparlement en hebben een adviserende functie.

Dirk De Maeseneer
Voorzitter
Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2004
Huidig mandaat: 2018-2024
(6e mandaat)
Vic Engelen
Ondervoorzitter
Limburg
°1952
Aanvang 1e mandaat: 2003
Huidig mandaat: 2018-2022
(6e mandaat)

Frank Muts

Antwerpen
°1954
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Jan Van Dooren

Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2014
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Philip Desoete
Ondervoorzitter

West-Vlaanderen
°1973
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Christine Dewulf

Oost-Vlaanderen
°1965
Aanvang 1e mandaat: 2020
Huidig mandaat: 2020-2026
 
Georges Anthoon
°1955
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)
An Vermeersch
°1975
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)
Bob Madou
°1981
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)

 

Tennis Vlaanderen heeft 5 gewestelijke comités: Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in het betrokken gewest op grond van de door de raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden. De leden worden gekozen door de gewestelijke algemene vergaderingen (5), elk samengesteld uit de toegetreden leden-clubs van een betrokken gewest, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur wordt inzake alle sportieve aangelegenheden bijgestaan door het tennisparlement. Het tennisparlement is samengesteld uit alle leden van de gewestelijke comités en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur en het Tennisparlement worden in hun werking bijgestaan door meerdere adviesorganen:
Competitie Gert Vanderlinden (voorzitter)
Alain Hilven
Yves Ostyn
Marc Hendrickx
Wim Langbeen
Bram Develtere
Stefaan Simaey
Nick Vanmechelen
Ad hoc thema-experten
Officials Nicolas Boi (voorzitter)
Piet De Backer
Arthur Verhaegen
Jean-Pierre Vunckx
Jeroen Van Lierde
Tim Valgaeren
Stijn Neefs
Jan Cornelis
Marc Hendrickx
Klassementen Alain Hilven (voorzitter)
Johan Rolly
Patrick Engelen
Martin Vosswinkel
Geert De Lepeleer
Stefaan Simaey
Gert Vanderlinden
Ad hoc Thema-experten
Clubwerking Frank Liwerski (voorzitter)
Katleen Van Dyck
Jean-Pierre Vanden Broucke
Luna Böhne
Charlotte Backx
Daan Deckers
Stein Celis
Kids Toer Barbara Dewilde (voorzitter)
Tom Baten
Nele Jacobs
Philip Van Gasse
Caroline De Clercq
Lotte Gielis
Ellen Verhulst
Padel Thomas Janssens
Nicolas Boi
Frank Liwerski
Johan Van Den Bosch
Luc Verbraeken
Didier Jadoul
Nicolas Seminck
Gunther Meerschaert
Peter Slangen
Kristien Boussu
Jana Bonnarens

De Raad van Bestuur wordt in haar werking bijgestaan door volgende organen:
Verificateurs der Rekeningen Yan Cornelis
Didier Claeys
Bart Daenens
Pierre Ramakers
Werner Koninckx
Juridische Commissie Vic Engelen (voorzitter)
Greet Coucke
Ariane De Strycker
Marc Seghers
Jan Van Gorp
Luc Willems
Ethisch orgaan Gert-Jan Demuynck
Dr. Sam Moustie
Guy Goudesone
Greet Coucke
Arthur Verhaegen
Evi Vanbilsen

 

Het Topsportcentrum wordt in hun werking bijgestaan door volgende organen:
Commissie Topsport Bart De Keersmaeker (Voorzitter)
Gijs Kooken (CEO Tennis Vlaanderen)
Jan Vandooren
Tom Devries
Alain De Vos
Laurence Courtois
Gert-Jan De Muynck
Filip Verherstraeten
Medisch en Paramedisch team
& Sportwetenschappelijke begeleiding
Bart De Keersmaeker (Voorzitter/Embedded Scientist)
Dr. Sam Moustie, UZA S.P.O.R.T.S. (sportarts)
Orthopedistenteam AZ Monica
Hans Van Baarle (kinesist)
Karolien Rector (voeding)
Arne Geuckens (tandarts)
Gert-Jan De Muynck (mentale begeleiding)
Kurt Jansen (belasting, periodisering & conditietraining)
Kristof Huts (biomechanica)
Dominique De Boeck
Dieter Calle (materiaaladvies)