Maatregelen Coronavirus

We zijn er voor onze clubs en leden!

We willen benadrukken dat jullie er niet alleen voor staan. We helpen je graag bij het beantwoorden van vragen. Contacteer ons gerust via info@tennisvlaanderen.be.

FAQ

Wat als terreinen aangelegd zijn en het vriest?

In principe kan er gewoon doorgetennist worden, ook als het vriest. Zolang het vriest zijn de speeleigenschappen natuurlijk wel wat anders, maar de recreant die buiten wil tennissen zal dat geen probleem vinden. Bij ijsvorming op (een deel van) hte terrein kan deze glad zijn, dan kan er dus niet getennist worden. Zodra het begint te dooien, kan er ook even niet meer getennist worden. Dit duurt net zo lang totdat de vorst volledig de grond uit is. Dit kan qua tijdsduur behoorlijk verschillen, dus daar is geen richtlijn op te geven. Het onderhoudsteam moet het terrein weer kunnen walsen (= tollen)… Belangrijkste aandachtspunt is simpelweg: terreinen (te) zacht of ‘papperig' staat gelijk aan niet tennissen!

Voorziet Tennis Vlaanderen korting op ledenbijdragen, verminderde bondsbijdragen of andere steunmaatregelen voor clubs?

Aangezien de impact van de coronacrisis voor clubs heel groot is, besliste de Raad van Bestuur om de clubs te steunen met een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020. Verder zullen de bijdrages voor KidsTennis en Start to Tennis niet aangerekend worden in 2020. Dit komt neer op een financiële tussenkomst van ongeveer € 500.000.

Op deze manier hopen we de clubs een beetje meer ademruimte te kunnen geven om zo sterk mogelijk uit deze crisis te komen. Verder raden we alle clubs aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur. Het grootste deel van het noodfonds wordt immers via de lokale besturen aan verenigingen toebedeeld.

Indien ook Tennis Vlaanderen nog bijkomende middelen zou ontvangen voor de geleden coronaschade, zullen we op dat moment bekijken of er nog aanvullende ondersteuning voor de clubs mogelijk is.

Moeten wij leden compenseren/terugbetalen voor lessen, lidgeld, abonnement?
Elke club is vrij zelf een beslissing te nemen om wel of niet te gaan compenseren. Ons advies hierin is: als je als club lidgeld/lesgeld wil compenseren, raden we aan geen rechtzetting te doen m.b.t. de voorbije lessen en terreinverhuur, maar eerder een korting te geven op toekomstige lessen, lidgeld toekomstig seizoen 2021-2022, korting op volgende verhuur i.f.v. verdere ledenbinding, …

Covid-19 update: 09/03/2021

Net als velen van jullie, zijn we overtuigd dat onze sporten indoor op basis van een streng protocol op een verantwoorde manier mogelijk moeten zijn. Om die reden zullen wij net als de voorbije maanden blijven proberen, steeds op een verantwoorde manier, beleidsmakers hiervan te overtuigen.

Lessen en recreatief tennis en padel

Sinds 8 maart gelden volgende maatregelen voor lessen en recreatief tennis of padel:

 • Jeugd t.e.m. 13 jaar (°2008):
  Outdoor sporten is toegestaan voor groepen tot 25 personen, trainer niet inclusief.
  ​Indoor sporten is toegestaan voor groepen tot 10 personen, trainer niet inclusief.
  Bij jeugd is er 1 persoon van het huishouden als publiek toegelaten.
 • Jeugd vanaf 13 t.e.m. 18 jaar:
  Outdoor sporten is toegestaan voor groepen tot 10 personen, trainer niet inclusief.
  Indoor sporten is verboden voor +13-jarigen.
  Er is geen publiek toegelaten, behalve bij een G-sporter (1 begeleider).
 • Volwassenen:
  Outdoor sporten is toegestaan voor groepen tot 10 personen, trainer inclusief en verplicht 1,5m afstand tijdens het sporten.
  Indoor sporten is verboden voor volwassenen.
  Er is geen publiek toegelaten, behalve bij een G-sporter (1 begeleider).

Mag ik op sportkamp?

Sportkampen zijn enkel in de weken van de paasvakantie (05-18/04/2021) toegestaan onder strikte voorwaarden.

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • in groepen van maximum 25 personen (begeleiders niet meegerekend).
 • Overnachtingen zijn mogelijk.
 • Maaltijden kunnen georganiseerd worden, maar bij voorkeur buiten nuttigen (advies, geen verplichting).

Voor kinderen van 13 tot 18 jaar:

 • in groepen van maximum 25 personen (begeleiders niet meegerekend, maar aantal moet sporttechnisch en pedagogisch verantwoord kunnen worden).
 • Overnachtingen zijn toegestaan.
 • Maaltijden vanaf 13 jaar mogen niet georganiseerd worden. Lunch kan meegenomen worden door de sporters zelf en moet buiten genuttigd worden.

Bekijk het protocol voor sportkampen van Sport Vlaanderen. Let op, Tennis Vlaanderen zal dit document nog updaten o.b.v. laatste ministerieel besluit.

Sportkampen kunnen enkel doorgaan na goedkeuring van het lokaal bestuur, ongeacht de organisator.

 

Tornooien

Het overlegcomité geeft perspectief voor heropstart van events, horeca en indoor sporten vanaf 1 mei. Dit heeft volgende impact op de tennis- en padeltornooien (incl. Kids Toer):
 • Alle tornooien tot 1 mei worden voorlopig geannuleerd. Indien er voor die datum alsnog groen licht komt voor competitie, kan de organiserende club zelf beslissen of haar tornooi doorgaat of definitief afgelast wordt. Voorlopig is de status van deze tornooien aangepast naar 'mits goedkeuring overlegcomité'. Spelers kunnen voorlopig niet inschrijven voor deze tornooien.
 • We hopen dat alle tornooien met startdatum op 1 mei of later, wel kunnen doorgaan zoals gepland. Wanneer de betreffende clubs hun tornooireglement publiceren zullen spelers vanaf 4 weken voor de startdatum van het tornooi kunnen inschrijven via de app of de website.

Interclub

Het perspectief voor horeca en indoor sporten vanaf 1 mei betekent dat een volwaardige interclub (tennis en padel) kan doorgaan.
 • We vragen clubs en interclubverantwoordelijken uiterlijk 14 maart hun interclubploegen in te dienen zodat wij kunnen starten met de opmaak van de interclubkalenders tennis en padel.
 • We plannen de speeldagen in vanaf 1 mei. We streven ernaar om zowel de poulefase als de eindronde (zowel gewestelijk, intergewestelijk als nationaal) normaal af te werken.
 • Ook als de indooraccommodatie of horeca na 1 mei toch nog zou moeten gesloten blijven, zal de interclubcompetitie doorgaan. Er is dit jaar steeds de mogelijkheid om een ontmoeting te verlaten tot de dag voor de laatste poule-ontmoeting. Wat betreft catering zijn clubs vrij om al dan niet eten aan te bieden, naargelang hun mogelijkheden.
 • Specifieke richtlijnen m.b.t. de organisatie van de ontmoeting zullen gecommuniceerd worden wanneer hier meer duidelijkheid over is.
Wil jouw club graag nog ploegen inschrijven? Aarzel dan niet langer!
Wij wensen jullie veel succes bij de verdere voorbereidingen van het outdoor seizoen!

Info voor clubs

Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer.
Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:

Clubs
Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening.
Om de lokale sportverenigingen toch enige financiële ondersteuning te bieden in deze moeilijke tijden heeft de Vlaamse overheid een Noodfonds voor de sport vrijgemaakt. Dit Noodfonds wordt enerzijds ter beschikking gesteld via de betreffende federatie en anderzijds via de lokale overheid.
Tennis Vlaanderen heeft in de loop van 2020 reeds een totaalbedrag van €520.000 geïnjecteerd in de clubs, dit via een korting van 20% op de ledenbijdrages 2020 (verrekend bij elke betreffende factuur) en een kwijtschelding van de KidsTennis- en Start to Tennis bijdrages 2020. Dit bedrag is hoger dan wat de Vlaamse overheid ons heeft toegezegd in het kader van het Noodfonds (€333.500): een wezenlijke inspanning dus van Tennis Vlaanderen, omdat we beseffen dat het geen evidente tijden zijn als club.
Ook via steden en gemeenten wordt er een Noodfonds ter beschikking gesteld van de lokale sport-, cultuur en jeugdverenigingen. Contacteer zeker je lokale overheid hierover voor meer info. Zij zijn verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen vanuit dit Noodfonds. In sommige gemeenten/steden wordt bijvb. de jaarlijkse werkingssubsidie verhoogd met 50% tot 100%. Andere vormen van ondersteuning zijn het vergoeden van gemaakte kosten en het verminderen of kwijtschelden van de concessie voor gronden en/of gebouwen. Wil je het bedrag kennen dat jouw lokale overheid vanuit het Noodfonds mag verdelen onder haar verenigingen, neem dan contact op met dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be .

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

Stap 1: Schat het risico in
 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek. Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wanneer mag de club terug openen na besmetting?
Heb je op de club te maken met een Covid-19 besmetting? Dan kan je best 48u sluiten om de vaste medewerkers te laten testen en alles te laten ontsmetten. Stem dit als club zeker ook af met de burgemeester. We raden ook aan om de gemeente aan te spreken i.f.v. het noodfonds.

Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek.
Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02/214.19.19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.

Algemene hygiëneregels

 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Was je handen grondig en regelmatig met water en zeep.
 • Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
 • De afstandsregels blijven van toepassing.
 • Toeschouwers zijn afhankelijk van de kleurcode toegelaten onder strikte voorwaarden.
 • Volg de mondmaskerplicht.
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
 • Beperk het aantal verschillende speelpartners.
 • Reserveer je terrein online.
 • Betaal zo veel mogelijk cashless.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen of padelkooien.