Klassementen

Infotheek

TitelPublicatiedatum
Er werden geen infotheek items gevonden

Nieuwe tennisklassementen 2021 vanaf 8 oktober online!

2020 was een uitzonderlijk en onvoorzien jaar. Tornooien werden geannuleerd, de voorziene interclubcompetitie kon enkel bij de jeugd (gedeeltelijk) doorgaan. Daardoor hebben heel wat spelers niet willen inschrijven, of waren er minder mogelijkheden om voldoende te spelen. Anderen hebben dan weer wel voldoende tot veel kunnen spelen.

Om 2021 toch met een zo correct mogelijk klassement te kunnen starten voor iedereen is geopteerd om de voorziene klassementsberekening wel te laten doorgaan volgens het reglement 2020 maar met volgende bijsturingen:

 • Alle resultaten van seizoen 2020 werden in rekening gebracht, en bijkomend ook die van 2019 (zowel interclub- als tornooiresultaten). Iedereen die minstens 2 officiële enkelwedstrijden speelde over de afgelopen 24 maanden (2019 en 2020) werd opgenomen in de berekening. Spelers die de afgelopen 24 maanden (2019 en 2020) maximum 1 enkelwedstrijd hebben gespeeld, werden beschouwd als inactief.
 • De toegekende punten volgens ronde voor de tornooiresultaten van 2019 werden berekend volgens de puntenschalen van 2020, behalve voor de reeksen die t.o.v. 2019 werden aangepast (vb. Dames 2). Deze reeksen kregen een aangepaste puntenschaal gebaseerd op de puntenschaal 2020.

Waarom was het nodig de resultaten van 2019 mee op te nemen in de berekening?

De totale groep die dit jaar in België minstens 2 matchen gespeeld heeft, is o.w.v. Covid-19 gedaald van 69.000 vorig jaar naar 30.000 dit jaar. Er zijn minder tornooien doorgegaan (die zorgden voor 20% minder spelers), maar vooral de annulatie van de interclubcompetitie (zowel bij Tennis Vlaanderen als AFT) heeft een serieuze impact gehad.

Indien we de klassementsberekening hadden uitgevoerd op de groep van 30.000 spelers, dan zou de grote meerderheid zakken in klassement (wat er ook voor zorgt dat spelers ook moeilijker kunnen stijgen). Het is niet de bedoeling dat de grote meerderheid daalt in klassement enkel door het feit dat er minder spelers gespeeld hebben. Daarom is gekozen om de berekening uit te voeren op de resultaten van afgelopen 2 jaar.

Voorbeeld (zie ook afbeelding)

Stel dat er in 2019 60 spelers zijn en maar 30 spelers in 2020. Het percentage aan spelers per klassement en het aantal klassementen verandert niet. Van de 20 oorspronkelijke spelers in de middelste schijf (linkse piramide, 2019) is er in 2020 (rechtse piramide) maar plaats voor 10 spelers. 5 van die 10 komen al uit de hogere schijf (omdat ook daar minder plaats is). Er is dus maar plaats voor nog 5 andere spelers en bijgevolg zakken er dus 15 van die groep van 20 spelers.

En wat met klassementen van inactieve spelers, interclubspelers, spelers D1 en H1 tornooien, dubbelspelers, …?

De resultaten van 2019 mee opnemen in de berekening lost de problematiek die o.w.v. Covid-19 ontstaan is, voor meer dan 90% op. We traceerden echter 6 neveneffecten die we hieronder uitleggen en die we voor jullie oplosten:

Uitdaging 1: oplossing voor inactieve spelers 2020

Wie in 2020 niet heeft gespeeld en als inactief in principe zijn klassement behoudt, komt door de min. 2 gespeelde matchen in 2019 toch mee in de berekening. Ook deze spelers kunnen dus dalen, blijven of stijgen door berekening. Er is beslist om de spelers die inactief waren in 2020 (minder dan 2 enkelmatchen gespeeld) en die worden voorgesteld om te stijgen, toch hun klassement 2020 te behouden. Inactieve spelers die door de berekening dalen, werden niet terug gezet naar hun klassement 2020.

Uitdaging 2: oplossing voor sterkere bezetting Heren en Dames 1 tornooien

In 2020 was er beduidend minder tornooiaanbod voor Heren en Dames Reeks 1. Daarbij waren de tornooien die wél doorgingen sterker bezet dan normaal, zowel in kwaliteit als kwantiteit, tegenover 2019. Dit zorgt ervoor dat spelers dit jaar een lager gemiddelde behalen voor eenzelfde prestatie tegenover 2019. Om dit te kunnen compenseren met de resultaten van 2019 werden de punten volgens ronde voor de tabellen Heren en Dames 1 van 2020 met 15% verhoogd. (Opgelet: dit neveneffect is niet van toepassing op de leeftijdscategorieën Reeks 1)

Uitdaging 3: oplossing voor te grote klassementsstijging

Door de resultaten van 2 jaar te nemen kan het gemiddelde van een speler stijgen omdat we enkel de beste 6 resultaten samentellen, ook al waren zijn prestaties niet significant beter t.o.v. vorig seizoen. Spelers die menen dat hun toegekende klassement daardoor té hoog is, kunnen daartegen klacht indienen. Hun klassement wordt dan uitgerekend o.b.v. de resultaten 2020.

Uitdaging 4: oplossing voor spelers die enkel interclub spelen

Spelers die uitsluitend interclubmatchen speelden in 2019 (en geen tornooien) blijken te hoog uit te komen. Dit wordt voor de grote meerderheid van spelers gecompenseerd door de inactieve spelers van 2020 niet te laten stijgen.

Uitdaging 5: oplossing voor deelnemers van stopgezette tornooien

Een aantal tornooien werden afgelopen seizoen middenin de week stilgelegd. Om technische redenen was het niet mogelijk om de gespeelde matchen mee te nemen in de berekening. Spelers die menen dat ze met hun behaalde resultaat op het moment van stillegging recht hebben op een hoger (of lager) klassement kunnen hiervoor klacht indienen via onderstaand formulier. De behaalde ronde wordt dan manueel uitgerekend.

Uitdaging 6: oplossing voor dubbelklassementen

De dubbelklassementen 2021 werden berekend o.b.v. het reglement 2020 en enkel op basis van de resultaten 2020 (dus niet samen met de resultaten van 2019). Om tegemoet te komen aan de problematiek van het moeilijk dalen in dubbel werd beslist om voor spelers die niet dalen na berekening te kijken naar de winstratio (verhouding van het aantal winstmatchen t.o.v. het totaal aantal matchen). Als de winstratio (WO's tellen niet mee) van de speler lager ligt dan 35%, dan daalt het dubbelklassement van de speler (uiteraard kan het dubbelklassement niet lager zijn dan het enkelklassement).

Nog vragen of niet akkoord met je klassement?

Na publicatie van de klassementen op 8 oktober 2020  heeft elke speler tot 22 oktober 2020 de tijd om eventueel klacht in te dienen. Dit kan enkel via deze link: aanvraag tot herziening tennisklassement 2021

Meer weten?

 

Test je nieuwe klassement meteen uit in één van de vele Coronaproof tornooien deze winter en zoek een tornooi in jouw buurt! 

Oorspronkelijke klassementsberekening (vòòr Covid-19)

Iedereen die minstens 2 enkelmatchen (in tornooien of interclub) speelt in de 12 maanden voorafgaand aan de berekening komt in aanmerking.
Je krijgt je klassement o.b.v. je plaats in de piramide. Zowel bij deelname aan enkeltornooien als interclub kan je punten verdienen. Je puntentotaal bepaalt je plaats in de piramide en dus je klassement.
 1. Per speler wordt 1 gecombineerd totaal berekend op basis van de 6 beste resultaten gedurende de voorgaande 12 maanden. Dat totaal bepaalt je plaats in de piramide en dus je klassement.
 2. Hoe worden de 6 beste resultaten geselecteerd?
 • Speel je interclub?
  • Bij winst in je enkelwedstrijd krijg je punten volgens het niveau van je tegenstander (Bekijk de puntenschaal interclub 2020).
  • De 3 beste enkeluitslagen (onafhankelijk van de leeftijdscategorie of afdeling) worden samengeteld en gedeeld door 3.  Heb je maar 2 enkelwedstrijden gewonnen, dan nemen we 80% van de som en delen we dit getal door 2. Heb je 1 enkelwedstrijd gewonnen, dan nemen we 60% van dit resultaat. Het eindresultaat telt voor 1 resultaat.
 • Speel je tornooien?
  • Per tornooireeks wordt een resultaat berekend.
  • Je krijgt punten volgens de ronde die je behaalt in de tabel. Het aantal punten volgens ronde is afhankelijk van je leeftijdscategorie, de reeks waarin je speelt en het aantal inschrijvingen in jouw reeks. Bij het aantal inschrijvingen krijg je tussen 30% (bij max. 4 inschrijvingen) en 110% (vanaf 33 inschrijvingen) van de punten (lees meer).
  • Daarnaast krijg je ook bonuspunten (nl. de waardepunten van je tegenstander waarvan je won) per gewonnen match en krijg je steeds 2 punten per gespeelde enkelmatch. De winnaar van de tabel krijgt dus de meeste punten (vergelijkbaar met de ATP- of WTA-ranking).
  • De punten bij U9 tellen voor 40%, bij U10 voor 50% en bij U11 voor 65%.
  • Er worden geen minpunten gegeven.
  • Verlies je je eerste match (ook al ben je reekshoofd in de hoofdtabel), dan ontvang je geen punten en telt de reeks niet mee voor het bepalen van je aantal resultaten.
  •  OPGELET: de behaalde tornooiresultaten in 2019 blijven berekend volgens de puntenschalen 2019.
 1. Hoe wordt je plaats in de piramide bepaald o.b.v. je resultaten?
 • Heb je 6 resultaten of meer?
  • De 6 hoogste resultaten worden weerhouden.
  • Speel je naast tornooien ook interclub en is je interclubresultaat hoger dan je 6de beste tornooiresultaat? Dan wordt dit meegenomen in de berekening bij de 6 beste resultaten.
  • Heb je geen interclub gespeeld of is je interclubresultaat lager dan je 6 beste tornooiresultaten? Dan worden enkel je 6 beste tornooiresultaten meegenomen in de berekening.
  • De som van deze 6 beste resultaten (dus 5 tornooireeksen + interclub ofwel 6 tornooireeksen) wordt gedeeld door 6. Dit is het finale puntentotaal die je plaats in de piramide bepaalt.
 • Heb je minder dan 6 resultaten? Dan worden je resultaten in verhouding genomen tot je aantal resultaten:
  • 1 resultaat: 80% van het totaal.
  • 2 resultaten: 84% van het totaal gedeeld door 2.
  • 3 resultaten: 88% van het totaal gedeeld door 3.
  • 4 resultaten: 92% van het totaal gedeeld door 4.
  • 5 resultaten: 96% van het totaal gedeeld door 5.
  • 6 resultaten of meer: de beste 6 resultaten gedeeld door 6.
Op basis van bovenstaand cijfer worden alle spelers gerangschikt van hoog naar laag. Vanaf 14 jaar speel je mee in de volwassen piramide. Voor jongere spelers zijn er 3 aparte piramides U9 (gemengd), U11 en U13, elk met hun eigen klassement (9.1, 9.2, 9.3, ...).
Volgens vooraf bepaalde percentages wordt dan je klassement toegekend.
Hoe hoger je plaats op de ranglijst, hoe hoger je klassement zal zijn.
Spelers U9 en U11 die ook in een hogere leeftijdscategorie spelen krijgen een correctie van 2 klassementen lager in de nieuwe leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld: Spelers met klassement 9.1 en 9.2 worden (voor het huidige seizoen) respectievelijk 11.3 en 11.4 geklasseerd om in de leeftijdscategorie hoger te kunnen spelen, 11.1 en 11.2 worden respectievelijk 13.3 en 13.4. De U13-spelers daarentegen krijgen een volwassen klassement toegekend op basis van hun behaalde punten (we kijken waar je met deze punten terecht komt in de piramide van de volwassenen).