Padelklassementen

Belangrijk voor clubs

Indien je een nieuwe speler aansluit op je club (nog nooit lid geweest van Tennis Vlaanderen) die reeds een padelniveau heren P200 of dames P100 of hoger heeft, kan deze rechtstreeks ingeschaald worden. Stuur een mail aan clubwerking@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler en het padelniveau zodat deze speler meteen correct ingeschaald kan worden.

Nieuwe padelklassementen online!

2020 was een uitzonderlijk en onvoorzien jaar. Beide Volvo Padel Interclubperiodes werden onderbroken en heel wat tornooien werden geannuleerd. Hierdoor werd de padel klassementsberekening van juni geannuleerd. Voor de huidige klassementsberekening werden gespeelde wedstrijden Padel Tour en Volvo Padel Interclub in rekening gebracht.

Klassementen 2021: 

 • Dames: P50/P100/P200/P500
 • Heren: P100/P200/P300/P500/P700/P1000

Klassementsberekening 2021: 

In juni 2021 volgt een nieuwe klassementsberekening (natuurlijk onder voorbehoud van de Corona maatregelen). Let op: padel groeit razendsnel, en dus ook het competitielandschap. We zetten hard in op data analyse om het systeem verder te verfijnen en optimaliseren. Het is dus mogelijk dat er wijzigingen zullen zijn aan de berekeningsmethode in juni 2021. 

 • Al je resultaten in de Padel Tour en Volvo Padel Interclub 2020 worden a.d.h.v. een algoritme opgeteld
 • Je krijgt een berekening vanaf 5 matchen in hetzelfde niveau
 • Matchen met WO/ FF/ 0/0 opgave worden geschrapt
Niet elke wedstrijd is evenwaardig. Daarom worden correctiefactoren toegepast om een winstmatch of verlies match correcter in rekening te nemen.
 • Resultaten tellen op het niveau van de tegenstanders (vb een winstmatch in een P500 reeks tegen 2 P250 spelers telt mee op niveau P250).
 • In het systeem zit een correctiefactor voor de wedstrijden waarbij de tegenstanders een verschillend klassement hebben (bijvoorbeeld een wedstrijd met tegenstanders duo P100/P250).
 • Waardering poule vs. eindronde.
 • Padel Tour telt meer door dan interclub.
 • Correctiefactor voor prestaties van dames in Interclub Open, Padel Tour Heren en Padel Tour Gemengd.
 • Correctiefactor voor heren die Padel Tour Gemengd speelden.
 • 1 klassement stijgen kan op basis van 5 wedstrijden in éénzelfde niveau.
 • 2 klassementen stijgen is enkel mogelijk indien de extra stijging op minstens 9 wedstrijden gebaseerd is.
 • Een klassement dalen kan op basis van 5 wedstrijden in éénzelfde niveau.
 • Per klassementsberekening kan je maximaal 1 klassement dalen.
 • Je kan maximaal 1 klassement dalen onder je inschalingsklassement vanuit tennis.
 • Via deze link vind je het detail van de berekening (o.a. de klassementsgrenzen).
 • Deze spelers behouden hun padelklassement (Opgelet: P750 wordt P700)
 • Uitzondering: P250 heren worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement naar P200 of P300 (zie inschalingstabel)

Daling aanvragen

 

 • Spelers die 3 klassementsperiodes inactief zijn (of <5 matchen) kunnen een daling aanvragen mits positief advies van de Padelverantwoordelijke van de club waar je padel speelt. 
 • Spelers met 5 tot 11 matchen waarvoor geen berekening gemaakt kon worden (wegens nooit 5 matchen in éénzelfde niveau).
  • Verliesmatchen op een lager niveau worden mee opgeteld bij verliesmatchen in eigen niveau.
  • De speler daalt indien winstratio o.b.v. minstens 5 matchen <20% 

Aanvraag om stijging ongedaan te maken

 

 • Speler die een klassement stijgt waarbij >60% van de winstmatchen tegen ‘tussenreeksniveau' waren (vb tegenstanders duo P250/P500 in de reeks P500)
 • Dames die gestegen zijn o.b.v. prestaties alleen in open/gemengd/heren door sterke correctiefactoren. Er wordt een herberekening gemaakt met reguliere correctiefactoren en het behaalde klassement wordt in rekening gebracht.
 • P250 speler met 5-11 matchen die geen berekening kreeg (wegens nooit 5 matchen in éénzelfde niveau) en  P300 klassement hebben ondanks slechte resultaten.

Stijging aanvragen

 •  Startende padelspelers mogen een stijging aanvragen. Dit dient bevestigd te worden door de padelverantwoordelijke op de club.

Na publicatie van de klassementen op 16 december 2020 heeft elke speler tot 10 januari 2020 de tijd om eventueel een herziening aan te vragen. Dit kan enkel via deze link: aanvraag tot herziening padelklassement 2021.

Opgelet: rechtzettingen kunnen enkel op basis van bovenstaande regels.Lees deze eerst dus eerst even goed na.

We bekijken alle opmerkingen en bezorgen je een antwoord in de week van 11/01/2021.

 

 •  Spelers die nog geen competitievorm van padel speelden en zich voor de eerste keer willen inschrijven voor de Interclub of Padel Tour, worden ingeschaald op basis van hun tennisklassement:
Heren Dames
Punten dubbel tennis Inschaling padel Punten dubbel tennis Inschaling padel
/ / 3-15 P50
3-15 P100 20-60 P100
20-45 P200 65-90 P200
50-75 P300 / /
80-95 P500 95 of meer P500
100 of meer P700    

 

 • Heb je geen tennisklassement en ook nog geen padelcompetitie bij Padel by Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan word je ingeschaald als P100 speler bij de heren, of P50 bij de dames.
 • Heb je toch al een hoger niveau vanuit andere sporten (squash, badminton, ....) of heb je andere padelervaring, ...? Meld dit dan zeker aan de Padelverantwoordelijke van je club. Die kan je meteen inschalen door een mail te sturen naar clubwerking@tennisvlaanderen.be met de naam van de speler, het padelniveau en de motivatie voor de inschaling. Dit geldt enkel voor een eerste inschaling (en is niet meer mogelijk zodra de speler een klassementsberekening ontvangen heeft).

Meer weten?

Bekijk deze presentatie voor meer detailinfo over de klassementsberekening.